You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Отсичане на дървета в частен имот

Полезно
0
отRezach.bg

Историята почти винаги е подобна – разполагате с имот с обширно дворно пространство. Купен наскоро или пък неподдържан от години, в резултат на което природата го е превзела – изникнали са храсти и буренаци и няколко дръвчета в повече. Решавате да се заемете най-накрая с реновирането и превръщането му в красиво място за живеене, но разбирате че някои от дърветата пречат и трябва да бъдат премахнати.

Вижте – отсичене на дървета – цени

Оказва се, обаче че преди да хванете резачката трябва първо да поискате разрешение, нищо че дървото се намира във вашият частен имот. Ако не го направите рискувате някой ваш недоброжелател или природозащитник да ви докладва на общината и да отнесете сериозна глоба.

Същото се отнася и за случаите, когато едно или няколко дървета са разположени между дворните пространства на два частни имота. Вие двамата със съседа първо трябва да достигнете до общо съгласие, че дърветата трябва да бъдат премахнати и след това да поискате разрешение от общината.

Отсичане на дървета в частен имот

Да искам разрешение!? Но нали дървото се намира в моя двор?

За да се гарантира опазването на зеленината в градовете, общините поставиха всички дървета под определена опека. Така, че ако искате да подкастрите или отсечете дадено дърво, независимо дали се намира в двора ви, на улицата, засято е лично от вас или от вашите дядовци и прадядовци трябва да имате разрешение от общината. Без него отсичането е незаконно и подлежи на санкция!

Всяка община определя различни правила, но съобразени със закона. А той е в полза на защитата на зеленото богатство на земята.

Как да се сдобиете с разрешение за отсичане на дървета в частен имот?

Необходимо е да подадете заявление или молба в съответната община. Преди това е добре да проучите дали дървото не е под специална защита и е картотекирано. Обикновено такива са дърветата с историческо значение, всички ценни видове от тях и тези над 20 години. Например орехът, засят от дядо ви преди 150 години може вече да е картотекиран и да нямате право да го отсечете.

В заявлението е необходимо да посочите причината за отсичането – състоянието им не е добро, заболели, стари или изсъхнали са и представляват опасност за преминаващите и имуществата в близост. За причините може да се информирате Наредбата за изграждане и опазване на зелената система, издавана и конкретизирана отделно към всяка община. Необходимо е да предоставите също така и документ за собственост на имота, в който се намират дърветата.

Колко време трае разрешителното и заплаща ли се?

Самото подаване на заявлението за отсичане на дърво не се заплаща и се преразглежда в срок от един месец. Издаденото впоследствие разрешително за отсичане притежава срок, различен за всяка община – обикновено между 1 или 2 години. В него се посочва броят и видовете на дърветата, които искате да отсечете.

Това, което поемате са разходите по отсичането на дърветата. Ако те са във ваш имот, са изцяло за ваша сметка, а ако са между дворните пространства на вашия имот и този на съсед, тогава следва да си разпределите разходите.

Отсичане на дървета в частен имот без разрешително – Какви са санкциите?

Да речем, че не знаете за това и вече сте отсекли едно или няколко дървета без разрешение. Ами сега? В случай, че мине проверка от упълномощени или длъжности лица, работещи към общината ще бъдете санкционирани. Те имат право да ви издадат акт за констатиране на нарушение, след което се издава наказателно постановление от кмета на съответната община. В наказателното постановление ще бъде посочен размерът на глобата – той може да варира за всяка община.

Можете да обжалвате издаденият акт или наказателно постановление, тъй като те имат определени срокове за съставяне. Изтичането им може да ви отърве от плащането на глобата, но само ако си изиграете картите по правилата с помощта на адвокат.

Отсечено дърво от Резач Бг