You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Жалба за опасно дърво

Полезно
0
от Rezach.bg

Ако в близост до Вашият жилищен блог, кооперация или къща има потенциално опасно дърво, застрашаващо безопасността на минувачите и имуществата в непосредствена близост, то по закон Вие сте длъжни да уведомите за това общината. Същото правило важи и за опасни дървета, намиращи се в близост до детски и спортни площадки, училища, детски градини и паркове.

Как се подава жалба за опасно дърво?

Своята жалба за опасно дървото следва да изготвите в свободен текст и да я подадете в отдел “Екология” в съответната община, на чиято територия се намира дървото. В своята жалба включете какви са мотивите за кастренето или цялостното премахване на дървото – например наличие на сухи или болни клони или ако дървото цялото е изсъхнало. Към жалбата си прикрепете и подписите на други живущи в непосредствена близост, като по закон трябва да съберете над 50% подписа на живущи, които са съгласни дървото да се окастри или премахне.

Подаването и разглеждането на жалба за опасно дърво е напълно безплатно. В срок до един месец следва да бъде преразгледана от главният еколог на съответната община и да назначи експертна проверка на дървото, чиято цел е да констатира правилните стъпки за неговото обезопасяване.

Ако при оглед експертите констатират, че дървото не представлява опасност за минувачите и имуществата в близост, стъпки няма да се предприемат.

В случай, че жалбата Ви бъде приета, то общината ще ви издаде разрешително, с което можете да наемете фирма, която да се заеме с подкастрянето или отсичането на дървото.

Доверете се на Rezach.bg за премахване на опасни дървета

Фирма Rezach.bg разполага с екип от професионалисти с богат опит, които подхождат с внимание към всеки един индивидуален случай и предприемат необходимите мерки. Необходимо е да се свържете с нас за договаряне на ден и час за оглед. По време на огледа ще определим какво точно е необходимо да се направи, така че да гарантираме безопасността на хората и имуществата, както и да запазим неприкосновеността на природата. След огледа ще ви предоставим подробна оферта с цена и срок за изпълнение.

Необходимо е да уведомите отдел „Екология“, поне два дни преди началото на сечта, която следва да изпрати техен представител, който да следи работата и в последствие да маркира отстранената дървесина и да издаде билет за извозване. В уреченият ден пристигаме на място, оборудвани с необходимата техника и инструменти и се заемаме с обезопасяване на опасното дърво.

След премахването на клони или цялото дърво, констатирано като опасно, ние от Rezach.bg поемаме изцяло отговорността да извозим премахнатата дървесина и да почистим идеално след себе си.

Ако някоя от горе посочените стъпки не е спазена, извършената сеч се води незаконна и ще бъдете санкционирани вие и фирмата, извършваща кастренето и отсичането на дървото.

Обади се