You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Статия от Резач.бг

Полезно
0
отRezach Team

Преди да се премине към кастренето на клони или отсичането на дадено дърво, първо трябва да се поиска разрешение. Разбира се, това не важи в случаите, когато дървото се намира в дворното пространство на къщата ви.

Ако обаче дадено дърво представлява опасност за Вас, минувачите и имуществата в близост, тогава като гражданин сте длъжни да подадете заявление за кастрене на клони или отсичане на дървета в съответната община по местоживеене.

Кога се налага подаването на заявление за кастрене на клони или отсичане на дървета?

За всички дървета, разположени в паркове, градинки, алеи, спортни и детски площадки, междублокови пространства и т.н. отговаря съответната община.

Ако имате съмнение към дадено дърво, че е потенциално опасно със надвиснали сухи клони или прогнил дънер необходимо е да подадете заявление за кастрене на клони или отсичане на дървета.

В случай, че не го направите и дървото се стовари и нарани човек или повреди имущества, общината може да обвини вас, особено в случаите, когато дървото е разположено до непосредствена близост до дома ви.

Заявление за рязане и отсичане на дървета - Rezach.bg

Заплаща ли се подаването на заявление за кастрене/отсичане на дървета?

Услугата е напълно безплатна. Много общини в България дори въведоха отскоро електронен образец на заявление за кастрене или отсичане на дървета за попълване и подаване на заявление за кастрене на клони или отсичане на дървета изцяло онлайн по интернет с цел улеснение на гражданите.

Какво трябва да съдържа дадено заявлението за кастрене или отсичане на дървета?

Заявлението включва задължително името на общината до която се подава, лични данни на лицето, дата и входящ номер, който се издава в деня на подаването.

В заявлението се обръщате до кмета на общината, като е необходимо стриктно да попълните личните си данни, включително:

  • имена
  • ЕГН
  • номер на лична карта
  • адрес
  • гражданство.

Под попълнените данни трябва да посочите причината, поради която дадено дърво или дървета трябва да бъдат подкастрени или отсечени,

Възмолни причини:

  • Представляват опасност за минувачите
  • Представляват опасност за имущество
  • Дървото може да не дава плод, да е остаряло и да е сухо
  • Дървото може да е наклонено или отчати изкоренено
  • Имота Ви може да е обрасъл с дървета, което да възпрепятства неговото обработване и използване

В този случай общината ще нареди проверка от експерти, които ще установят дали дървото действително застрашава околните и ще предприемат съответните мерки.

Към заявлението се прилага списък с подписите на други съгласни граждани, живущи в близост. Необходимо е списъкът на съгласилите се с кастренето или премахването на дървета да включва над 50% от собствениците.

Обикновено срокът за преразглеждане на заявленията за кастрене на клони или отсичане на дървета е един месец.

За ваше улеснение ви предоставяме образец на заявление за кастрене на клони или отсичане на дървета: