You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Видове дървета в България

Полезно
0
отRezach.bg

Българската природа е една от най-приказните, изпълнена с разкошни гори навсякъде – из равнините, низините, предбалкана и планините. Някои от тези гори са вековни и вече защитени с цел опазване на естествената среда на всички животински видове, на които са дом. У нас са разпространени множество видове широколистни и иглолистни дървета, някои от които можем да разпознаем за секунди, а за някои се чудим как се казват. Ето защо в една обща статия ще се постараем да обединим почти всички основни видове дървета в България, за да можете да ги различите следващият път, когато излезете на разходка из горските пътеки.

Дърветата имат огромно значение върху живота, какъвто го познаваме

Дърветата представляват многогодишни растения със ствол, върху който развиват клони, сформиращи корона. Често достигат огромна височина от няколко метра. На практика това ги отличава от храстите, които са нискостеблени, но е необходимо да запомните, че съществуват много преходни видове, класифицирани и като дървета и като храсти.

Трудно бихме си представили живота без дървета, защото той би бил невъзможен. Тези красиви растения имат огромно влияние върху човешкото съществуване – произвеждат кислорода, без който не можем, абсорбират вредният въглероден диоксид, пречистват въздуха с листата си, абсорбирайки фини прахови частици и влияят положително върху душевното ни състояние. Една спокойна разходка из гората ще ви избави от стреса и ще подобри настроението ви неимоверно.

Оказва се, обаче че дърветата имат и сакрално значение, упоменато още в Библията. Според нея първите хора, Адам и Ева се изхранвали основно от плодовете на дърветата. В Райската градина били и двете основни дървета – „Дървото на живота“, чийто плодове дарявали всеки с безсмъртие и „Дървото на доброто и злото“, от което било забранено на Адам и Ева да ядат, за да покажат послушание и любов към Бога. В редица други религии различни по вид дървета са възприемани като свещени и част от тях се използват за духовни цели – направа на амулети, пречистване, защита, лечение и т.н.

Видове дървета в България

Това е една обширна тема, тъй като обеднява множество отделни видове. В тази статия ще посочим основните, както и дървета, които също се срещат и като храсти. У нас се срещат около 87 видове дървета. Подредени са първо иглолистните семейства и след това следват широколистните.

Освен естествените диво растящи дървета ще включим и някои интересни видове, които са култивирани, пренесени от други страни и в момента се срещат у нас. И преди да започнем с изброяването ще привлека вниманието ви с нещо интересно:

Любопитни факти:

Кое е най-високото дърво в България?

Най-високото дърво по нашите земи е смърч. Расте в резервата Парангалица в Рила и достига височина от 46 метра. Заслужава си да го видите на живо!

Кое е най-старото дърво в България?

Това е Летният дъб, разположен в село Гранит, заради което често бива наречен и Гранитният дъб. Възрастта му е обективно измерена от специалисти и е над 1600 години. Да сметнем … да това са 16 века.

Иглолистни дървета в България 

Семейство Борови:

Бял бор

Черен бор

Бяла мура

Черна мура

Клек

Калабрийски бор

Смърч

Ела

Семейство Кипариси включва:

Обикновен кипарис (внесен е у нас)

Обикновена хвойна

Дървовидна хвойна

Червена хвойна

Източна Туя (внесена у нас)

Семейство Тисови:

Тис

Широколистни дървета в България

Букови:

Обикновен бук

Източен бук

Кестен

Благун

Обикновен дъб

Космат дъб

Зимен дъб

Странджански дъб (Лъжник)

Пърнар

Цер

Брезови:

Бреза

Воден габър

Дървовидна леска

Обикновен габър

Келяв габър

Бяла елша

Черна елша

Брястови:

Планински бряст

Полски бряст

Бял бряст

Южна копривка

Бъзови:

Черен бъз

Червен бъз

Върбови:

Бяла върба

Ива

Крехка върба

Бяла топола

Черна топола

Трепетлика

Кленови:

Клен

Маклен

Жешля

Мекиш

Явор

Хиркански явор

Шестил

Конско кестенови:

Конски кестен

Липови:

Едролистна липа

Дребнолистна липа

Сребролистна липа

Червена липа

Маслинови:

Люляк

Мъждрян

Полски ясен

Планински ясен

Бобови:

Див рожков

Розоцветни:

Череша

Българска круша

Дива круша

Бадемовидна круша

Масленолистна круша

Офика

Брекиня

Мукиня

Скоруша

Глог

Черен глог

Киселица

Джанка

Лавровишна

Махалебка

Мушмула

Триразделнолистен ериолобус

Смрадликови:

Кукуч

Дъбилен шмак

Черничеви:

Черница

Смокиня

Чинарови:

Чинар

Към някои от видовете, които изброихме се срещат и подвидове, спадащи към същото семейство.