You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Безопасно премахване на опасни дървета

Полезно
0
от Rezach.bg

Няколко са факторите, които могат да превърнат едно дърво в опасно. Първият от тях е средата – честото засушаване, сухият и горещ климат, развитието на болести са само част от проблемите, които водят до изсъхването на дърветата. Вторият и най-често срещан е нередовната поддръжка.

Градските дървета са красиви и полезни за средата и хората, но ако не биват преглеждани и поддържани редовно те могат да се превърнат в опасност за имуществата в близост и минувачите. Колкото по-голямо и старо е дървото, толкова по-тежко и опасно е то при отчупване на клон или изкореняване изцяло. Освен, че нанасят огромни щети по сгради и автомобили, неподдържаните опасни дървета могат и да наранят сериозно и човек.

Опасните дървета поддават при определени влияния, като:

  • Силен вятър;
  • Продължително влажно/дъждовно време;
  • Обилен снеговалеж;
  • Заледявания;
  • Сухи студове;

В някои случаи дърветата могат да паднат и без влиянието на някои от горе изброените фактори, когато са твърде сухи, прогнили или болни.

Как се премахва безопасно опасно дърво?

Много е важно да се предприемат незабавно мерки за премахването на опасния клон или цялото дърво. Ако то се намира на общинска площ е необходимо да поискате разрешение от общината, след което да преминете към неговото отстраняване.

Нашият съвет е да се доверите на специалисти с опит. Важно е теренът около дървото да бъде обезопасен, така че при неговото рязане да не пострадат хора и имущества. Първо се започва от най-компрометираните клони, като за целта професионалистите ще използват моторен трион и автовишка. След което се преминава към кастренето на останалите клони и премахването на цялото дърво. Пънът в повечето случаи остава докато не прогние съвсем. Така се отстранява по-лесно и на негово място може да се засади ново здраво дръвче. Всичко това се извършва внимателно стъпка по стъпка, като се спазват всички правила за безопасност.

В случай, че опасното дърво не в града, а в близост до скоростен път или екопътека, то дървото се събаря така, че да падне на другата посока, без да разруши пътната настилка или дърветата в близост.

Сигнализиране за опасни дървета

Ако забележите сухи, болни клони или цели дървета, то незабавно трябва да предприемете мерки за тяхното обезопасяване, като сигнализирате в съответната община. В случай, че дървото се намира във ваш имот или дворно пространство, то ако се случи инцидент вие ще носите наказателна отговорност, че не сте съобщили за него. За това, ако видите опасно дърво, обадете се на Rezach.bg. Наша е задачата да го премахнем законно, отговорно и гарантирано безопасно.

Важно е дърветата в парковете, училищата, детските и спортните площадки и кътове, както и всички останали местности със струпване на хора да бъдат редовно преглеждани за болести. Всеки сух клон по короната следва да бъде премахнат, защото представлява потенциална опасност.

Градските дървета са от ключово значение за всеки град, защото от тях зависи качеството на живот. Ако се поддържат редовно и навреме, те ще се развиват пълноценно, образувайки красиви корони, даряващи сянка и прохлада. Да се грижим за зеленината в градовете е отговорност на всеки един от нас!